Om SharPen

Eksempler på opgaver

Interessenter taler forskellige sprog

Som life science virksomhed er der behov for at kommunikere til en bred vifte af interessenter.


Det gælder om at ramme modtagerne så præcist som muligt ved at vinkle  budskaberne knivskarpt og ved at formidle i et sprog, der taler til hjernen  og til hjertet. Få fortalt din gode medicinske historie i dag.


Charlotte Strøm er læge, phd og journalist. Kombinationen af disse kompetencer giver den korteste og mest effektive vej til skarp kommunikation af medicinske budskaber. Jeg forstår de grundlæggende budskaber hos medicinalvirksomheden, biotek eller det medicotekniske firma og jeg kan fortolke og formidle virksomhedens og dens produkters kernebudskaber.


Med adskillige års erfaring fra medicinalindustrien i arbejdet med   klinisk udvikling af lægemidler, medical affairs og PR, samt som kliniker og forsker er  de bedste forudsætninger på plads for at forstå og tale sproget i medicinalvirksomheder, hos myndighederne, blandt patienterne og ikke mindst blandt lægerne.


Charlotte Strøm har solid erfaring med at skrive, submitte og publicere videnskabelige artikler som forfatter og medical writer. Hun har i tillæg offentliggjort en lang række journalistiske artikler i sundhedsfaglige medier.Kommunikation for life science 

Kunder

SharPen løser kommunikationsopgaver for organisationer, firmaer og foreninger, der har et budskab om medicin eller sundhed.

Kundeporteføljen omfatter en lang og støt voksende række af kunder indenfor farma, medtech, biotek, CRO'er og life science servicevirksomheder, forsknings- og innovationssamarbejder samt  patient-foreninger. SharPen arbejder som konsulent for globale, lokale såvel som nordiske og skandinaviske organisationer og firmaer.


 

Listen er ej udtømmende

Storyboards til eLearning

Produktmonografier

Patientinformationer

Storyboards til patientinformationsvideo

Lægeligt uddannelsesmateriale

Udkast til videnskabelige publikationer

Referater fra videnskabelige symposier

Referater fra advisory boards

Tekst til hjemmesider

Nyhedsbreve

Mailings

Undervisning i præsentationsteknik og medietræning

Freelance artikler til sundhedsfaglige medier

PR

Kommunikationsplaner og -strategier

Krisekommunikation

KursusorganisatorPenneprøver

Registerdata er en guldmine for forskere

Mængden af registerdata er kolossal. Informationer om danskerne og deres helbred er omhyggeligt registreret i allehånde databaser. Det samme gælder for de øvrige lande i Norden. Til sammen giver det detaljerede sundhedsinformationer om en population på cirka 25 millioner mennesker, og det er guld værd set med en forskers øjne.

Artikel i Pharma


Clinical trials 

Clinical trials are often the result of a public-private collaboration. The business area engages a series of life science partners. From pharmaceutical companies, over contract laboratories, logistics, and contract research service partners along with doctors and nurses, testing both new and readily licensed medicinal products and devices in patients to the benefit of society. This series of articles assesses the status of clinical trial activity in Denmark.

Theme in Greater Copenhagen Life Science


Se til venstre - sådan gør en svensker

Capio S:t Görans Hospital i Stockholm og Landstinget i Värmland er begge lykkedes med at planlægge og implementere sundheds-IT løsninger med et strategisk sigte og dermed opnå reelle forbedringer for personale, patienter og borgere ved hjælp af sundheds-IT.

Artikel i Tidsskrift for dansk Sundhedsvæsen


Forskningskvalitet er svær at gøre sig klog på

Fagfællebedømmelse eller såkaldt peer-review anvendes vidtgående til at vurdere kvaliteten af biomedicinsk forskning. Metoden har fordele og ulemper. Kritikere peger på, at bedømmelser foregår uigennemsigtigt og langt fra objektivt, mens tilhængere har svært ved at få øje på bedre metoder, der kan sættes i stedet.

Artikel i Pharma


Flere læger sparer på blodet

Flere undersøgelser, der dokumenterer ringe effekt eller bivirkninger ved blodtransfusioner, får læger på Rigshospitalet til at skrue ned for blodforbruget til ikkeakut blødende patienter. I Blodbanken glæder man sig over udviklingen.

Artikel i Ugeskrift for Læger

Få formidlet kernebudskabet

Få SharPen til at finde og formidle firmaets eller produkternes gode historier, de unikke budskaber som skaber forståelse, dialog, debat og omtale.

Alle opgaver kan løses på dansk og engelsk.


Kontakt SharPen for at høre mere om  ydelserne og tag et møde for at se nogle eksempler.

Ring på telefon +45 22 23 75 19

eller send en mail

cs@sharpen.dk

Kvalitet, effektivitet og tid

Med mange års erfaring i rygsækken samt  kombinationen af de rette kompetencer og medicinsk indsigt formår SharPen at løse opgaver til konkurrencedygtige faste priser efter tilbud, der tager højde for kvalitet effektivitet og tid som ligeværdige parametre for kunden.


 


Hvorfor SharPen?